Een Co-Creatie

Samen creëren wij nu het persoonlijke ontwikkelings - & bewustzijns concept YrLife®. De ervaringen en kennis die wij tijdens onze ontwikkeling hebben opgedaan, inspireren ons om anderen te mogen begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke reis en ontwikkeling. In een stapsgewijze co-creatie gaan we met YrLife inspiratie, informatie, training en coaching aanbieden.


Wat wij zelf hebben ervaren is vooral de kracht van een ontwikkeling in bewustwording en gewaarzijn. Wij werden ons stap voor stap bewuster van ons lijf, onze voeding, de wereld om ons heen, onze emoties en vooral onze onbewuste gedachten. 


Wij ontwikkelen en leren zelf nog iedere dag en geloven dat zelfontplooiing een continu proces is. Een van de lessen die wij met vallen en opstaan leerden is dat het stap voor stap mag. Onze ervaring leert dat daadwerkelijke verandering van oude patronen, gedragingen en overtuigingen met focus, bewustwording en door oefening wordt bereikt.


Wil jij je meer bewust worden van wat jou tegenhoudt te doen wat je altijd al wilde doen? Zodat je vanuit dat bewustzijn werkelijk de keuze kan maken om te veranderen? Dan gaan wij graag met je mee op reis. Jij staat aan het roer … Create-YrLife®!

Met Liefde,

Hadewig & Bas

©2020 YrLife®. Alle rechten voorbehouden.